BEDRIJFSNOODPLAN

Elke organisatie moet een professioneel bedrijfsveiligheidsbeleid voeren. Die verplichting vloeit voort uit onder andere de Arbo-wet en de gebruikersvergunning. Goed beleid is gebaseerd op een goed georganiseerde bedrijfsveiligheidsorganisatie en doeltreffende bedrijfsnoodplannen, zoals calamiteiten- en ontruimingsplannen.


In het bedrijfsnoodplan staat beschreven hoe u een bedrijfshulpverleningsorganisatie goed laat functioneren: het is een draaiboek van de eerste tien minuten na een incident. Het opstellen van een bedrijfsnoodplan is een preventieve maatregel wat er moet gebeuren om slachtoffers en bedrijfsschade te voorkomen of beperken.

plattegrond bedrijfsnoodplan

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?