VEILIGHEIDSPLAN

Voor bedrijven in de bouwsector en in branches die met de bouwsector te maken hebben is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) niet altijd voldoende. Bouwprojecten kunnen specifieke risico’s voor de veiligheid inhouden. Risico’s die niet standaard aan de orde zijn gekomen gedurende het opstellen van de op het bedrijf gerichte RI&E.

Het V&G plan dient te worden opgesteld als:

  • De geraamde duur van het project meer dan 30 werkdagen beslaat en op de bouwplaats op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijkertijd werken
  • Indien de geplande duur van het project meer dan 500 maandagen beslaat
  • Wanneer het een project betreft die bijzondere gevaren voor de werknemers met zich meebrengen zoals: werken in besloten ruimten, vallen van hoogte, verdrinking, blootstelling aan chemische en biologische stoffen, werkzaamheden nabij hoogspanningskabels etc.
Arboplanet

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?