ISO 9001-2015

ISO 9001-2015 is een internationale norm gericht op het beheersen van processen en het inrichten van een effectief managementsysteem. Organisaties die in voldoende mate voldoen aan de eisen uit deze norm, mogen zich ISO-gecertificeerd noemen. Het certificaat heeft betrekking op het managementsysteem; het is geen productkenmerk zoals een Kema-keur.

Afnemers van producten en/of diensten stellen steeds meer en vaker hogere eisen aan de kwaliteit van het product of de dienstverlening en het niveau van de kwaliteit dient te voldoen aan de door de afnemers gestelde eisen. Een link met wet- of regelgeving is niet aanwezig, maar afnemers en opdrachtgevers kunnen wel vereisen dat hun leveranciers ISO 9001 gecertificeerd zijn.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?