VCA**

VCA** is primair bedoeld voor bedrijven die werkzaam zijn als hoofdaannemer.

Steeds vaker vragen opdrachtgevers aandacht voor de veiligheid bij werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd. Gezien de toegenomen aansprakelijkheid en de strengere Arbowetgeving wordt ondernemers tegenwoordig direct gevraagd naar de wijze waarop de veiligheid bij hen is geregeld Steeds meer opdrachtgevers gebruiken de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) dan ook om inzicht te krijgen in de veiligheids- en milieuaspecten bij aannemers. Veel bedrijven zijn VCA dan ook al gaan gebruiken als veiligheidsbeheerssysteem.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?