VCA**

VCA** is primair bedoeld voor bedrijven die werkzaam zijn als hoofdaannemer.

Steeds vaker vragen opdrachtgevers aandacht voor de veiligheid bij werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd. Gezien de toegenomen aansprakelijkheid en de strengere Arbowetgeving wordt ondernemers tegenwoordig direct gevraagd naar de wijze waarop de veiligheid bij hen is geregeld Steeds meer opdrachtgevers gebruiken de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) dan ook om inzicht te krijgen in de veiligheids- en milieuaspecten bij aannemers. Veel bedrijven zijn VCA dan ook al gaan gebruiken als veiligheidsbeheerssysteem.

Het doel van de VCA** is een werkbaar VGM beheerssysteem opzetten voor medewerkers, directie en anderen mensen zoals klanten, stakeholders etc. Hier kunnen zij dan vanaf het begin aan meedenken en samen toewerken naar hun einddoel: VCA** certificering.

Interviews en besprekingen met u en de VG-functionaris om inzicht te krijgen in de bestaande verantwoordelijkheden, bevoegdheden, functieomschrijvingen en VGM-procedures. Aan de hand van de verkregen gegevens wordt het concept handboek VCA opgesteld met bijbehorende procedures, registratieformulieren, functieomschrijvingen en actieplan. Dit handboek VCA wordt met u besproken.

Vervolgens informeert u of uw VG-functionaris uw medewerkers wat er in praktische zin voor hen gaat veranderen en worden desgewenst toolbox meetings georganiseerd. Uw medewerkers moeten veiligheids-certificaten behalen (indien vereist).Na 3 maanden met het Vca-systeem gewerkt te hebben en een eindcontrole te hebben uitgevoerd wordt het definitieve handboek opgesteld en kan de certificering worden aangevraagd.

Onze consultant voert samen met de daarvoor aangewezen VG-functionaris het VCA-traject uit. Het aantal hiervoor benodigde bijeenkomsten is afhankelijk van de omvang en complexiteit van de onderneming, alsmede van uw eigen inzet en het nakomen van afspraken. Houdt u rekening met een periode van 6-9 maanden. Het tarief voor het schrijven en implementeren van het VCA** handboek kunnen wij bepalen aan de hand van nadere gegevens over uw organisatie. De bedragen zijn exclusief BTW en kosten voor certificering

U brengt aantoonbaar structuur aan op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en voldoet daarmee in hoge mate aan de wetgeving. Door een verbeterde veiligheidssituatie werkt u aan het voorkomen en terugdringen van uitval van medewerkers en daardoor kostenbesparend.

U voldoet aan de wensen van opdrachtgevers die VCA-certificering vereisen en loopt daardoor niet de kans voor bepaalde opdrachten niet in aanmerking te komen Er worden periodieke controles uitgevoerd door een certificatie-instelling, een externe, onafhankelijke deskundige. Dit biedt uw opdrachtgever de zekerheid dat u voldoet aan de primaire wet- en regelgeving. Het vertrouwen maar ook de tevredenheid van uw opdrachtgever zal hierdoor toenemen.

Om een Vca-certificaat te verkrijgen, wordt uw VGM-beheersysteem beoordeeld door uw certificatie-instelling. Dit gebeurt tijdens een audit. Na één en na twee jaar volgen tussentijdse audits, na drie jaar een herhalingsaudit. VCA** certificering is te combineren met ISO 9001:2015 en BRL. De audit kan door de certificeringinstantie tegelijkertijd worden uitgevoerd 

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?