RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE

De risico inventarisatie en evaluatie is een wettelijke verplichting voor alle bedrijven en instellingen indien er 40 uur of meer per week gezamenlijk door werknemers arbeid wordt verricht inclusief ingehuurde Flexkrachten (uitzendkrachten / ZZP’ers etc.).

Met het inventariseren en evalueren van de risico’s zijn de knelpunten in het bedrijf in kaart gebracht. Op basis van de geconstateerde knelpunten dient een Plan van Aanpak te worden opgesteld om de knelpunten weg te nemen dan wel tot een minimum te beperken en dient aangegeven te worden binnen welke termijn die gerealiseerd moeten worden. Dit is uiteraard maatwerk.

schema arboplanet RI&E
Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?