RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE

De risico inventarisatie en evaluatie is een wettelijke verplichting voor alle bedrijven en instellingen indien er 40 uur of meer per week gezamenlijk door werknemers arbeid wordt verricht inclusief ingehuurde Flexkrachten (uitzendkrachten / ZZP’ers etc.).

Met het inventariseren en evalueren van de risico’s zijn de knelpunten in het bedrijf in kaart gebracht. Op basis van de geconstateerde knelpunten dient een Plan van Aanpak te worden opgesteld om de knelpunten weg te nemen dan wel tot een minimum te beperken en dient aangegeven te worden binnen welke termijn die gerealiseerd moeten worden. Dit is uiteraard maatwerk.

schema arboplanet RI&E

Door het uitvoeren van de RI&E en PvA (plan van aanpak) door een Middelbaar Veiligheidskundige/Arbo consultant de mogelijke risico’s door adviezen /maatregelen te verkleinen c.q. weg te nemen en de arbeidsveiligheid van alle werknemers (eigen en ingehuurde werknemers) en hun werkomgeving te waarborgen.

Onze beproefde werkwijze:

  • Een informatief gesprek met de directie/bedrijfsleiding
  • Een eventuele schriftelijke enquête onder de werknemers dan wel gesprekken met werknemers op de werkvloer e.v. in overleg digitaal
  • Een werkplekinspectie op kantoor, opslag en/of werkplaats
  • Het opstellen van een Plan van Aanpak
  • Het samenstellen van het definitieve rapport
  • Het definitieve rapport ter toetsing aanbieden aan een kerndeskundige
  • De getoetste RI&E + PvA (plan van aanpak) bespreken met de ondernemer

Door middel van een uitgevoerde  RI&E en PvA (Plan van aanpak) voldoen aan de eisen en verplichtingen van de Arbowet zoals omschreven in artikel 5.

Het jaarlijks beoordelen van de RI&E op actualiteit in samenspraak met de werknemers en voor de openstaande actiepunten en nieuwe risico’s een nieuw Plan van aanpak op te stellen.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?