ISO 14001-2015

ISO 14001 is de internationale norm voor milieumanagement. Met het ISO 14001 certificaat toont u aan dat uw organisatie de impactop het milieu beheerst, voldoet aan geldende wet- en regelgeving en voldoet aan klantwensen op het gebied van milieu.

Het beheersen van het milieumanagement en daarmee voldoen aan de geldende wet- en regelgeving

Middels een overzicht van uw activiteiten en de daarbij ontstane milieuaspecten en milieurisico’s maken wij een plan van aanpak om de milieurisico’s beheersbaar te maken en milieucalamiteiten te voorkomen. Het milieumanagementsysteem moet breed gedragen worden in de organisatie, dus milieutaken moeten voor elke functie duidelijk zijn. Jaarlijks moet de directie beoordelen of  het milieudoelstellingen behaald zijn en worden nieuwe doelstellingen ingevoerd.

Al naar gelang de grootte van het bedrijf en de mate van milieubelasting door de activiteiten van het bedrijf, duurt het schrijven en opzetten van het systeem 3 tot 6 maanden.

Uw milieumanagementsysteem kan na de implementatieperiode gecertificeerd worden.

Het certificaat is drie jaar geldig, jaarlijks vinden tussentijdse audits plaats en eens per drie jaar een hercertificering.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?