ONZE DIENSTEN

Keuren van Arbeidsmiddelen NEN 3140

De NEN-3140 keuring richt zich op het waarborgen van de elektrische veiligheid van arbeidsmiddelen. De arbeidsinspectie houdt deze NEN-norm aan bij controles op de technische staat en onderhoudsfrequentie van ontkoppelbare elektrische arbeidsmiddelen (met een stekker). Zowel de keuringen als het opzetten en onderhouden van een registratiesysteem kunnen wij voor u verzorgen.

Atex

Wij brengen samen met u de explosierisico's binnen uw bedrijf in kaart en ondersteunen u bij het opstellen van het wettelijk verplichte explosieveiligheidsdocument (EVD). De verplichte (minimale) onderdelen van het EVD zijn: gevarenzone-indeling (inclusief tekening en werkplekmarkering), materieelspecificatie (Ex-klasse), risicoanalyse en een plan van aanpak.